"
KWALIFIKASIES

• Child daycare aangebied deur Intec

• Hoër sertifikaat in vroeë kinderontwikkeling deur Centurion Akademie

• Basiese noodhulp vlak 1 deur Lonmin

• Neuro Integrasie Bewegings module 1 deur Dr Judith Nel

• SAOU werkswinkel bywonings

• CAPS kursus bywonings

• Intreekursus vir die opleiding van Voortrekkers - Christelik gefondeer

• Educare

• Early Childhood Conference

• Early Childhood development Vlak 5

• Immergroen ouerskaps kursusse deur Hettie Brits

• Redenaarswerkswinkels aangebied deur Hoërskool Rustenburg

• Hoër Onderwysdiploma

• Junior Primere opleiding aan die Potchefstroomse Onderwyskollege

• Storievertelkursus

• Ready, Steady Learn onder leiding van Dr Lanette Hattingh en Debbie de Jong

• Beradingskursus onder leiding van Elsa Dupper

• Fire training sertifikate onder leiding van Telegenix Trading

• Leadership and Management

• Brainwave careers

• Dr L Hattingh

• Early Childhood Development